Od dedykowanego ERP do globalnej platformy IFS

10 lat współpracy ze światowym liderem oprogramowania biznesowego to intensywny proces zdobywania doświadczenia w kontekście rozwiązań spod znaku IFS. Wspólne projekty, szkolenia, wspólnie realizowane usługi serwisowe, wdrożenia, a także udział w konferencjach sprawiły, że dziś jesteśmy postrzegani jako jeden z najważniejszych partnerów IFS na polskim rynku.

Dzięki zderzeniu ogromnego doświadczenia dziesiątek lat funkcjonowania naszych ekspertów w strukturach informatycznych dwóch spółek założycielskich oraz know-how globalnego dostawcy, wytworzyła się w Delegate IT unikatowa atmosfera.

Międzypokoleniowy transfer wiedzy oraz wyjątkowa stabilność zespołu, stopniowo zasilane były na przestrzeni lat pozyskiwaniem kolejnych ekspertów IT o różnej specjalizacji.

Dziś do Państwa dyspozycji pozostaje kilkudziesięcioosobowy zespół, pracujący w trzech oddziałach na terenie Polski: w Stalowej Woli, w Krakowie oraz w Katowicach.

Szersze spojrzenie – większe korzyści dla klienta

Wiedza i kompetencje w zakresie dużych projektów informatycznych realizowanych w oparciu o platformę ERP pozwala nam patrzeć znacznie szerzej na kwestie biznesowego wymiaru IT w przedsiębiorstwie.

Obok zagadnień związanych z analizą potrzeb, wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania, możemy zaoferować naszym klientom  doradztwo i usługi związane z porządkowaniem oraz integrowaniem pełnego spektrum środowiska IT w firmie. Dotyczy to zarówno obszaru MES oraz wszelkich informacji pozyskiwanych w przestrzeni maszynowej, jak również zaawansowanej automatyki czy integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami.


Więcej niż wdrożenie oprogramowania

Potrafimy przejąć odpowiedzialność za rozwiązanie rozumiane jako zazębiające się obszary: od platformy sprzętowej, infrastrukturalnej, przez software dedykowany poszczególnym aspektom działalności klienta, systemy operacyjne, na integracji pomiędzy poszczególnymi aplikacjami kończąc.

Niezależnie od zakresu wdrożenia ERP koniecznym może się okazać pozostawienie określonych, wysokospecjalizowanych aplikacji, z którymi zapewnimy stabilny transfer danych.

Skład kompetencyjny zespołu Delegate IT pozwala na sprawną współpracę z partnerami – rekomendowanymi przez nas, bądź wskazanymi przez klienta. Wspólnie jesteśmy w stanie obsłużyć określone procesy przedsiębiorstwa, zarówno w wymiarze technologicznym, jak i biznesowym. Dzięki temu jesteśmy właściwym partnerem, który zoptymalizuje całą przestrzeń IT firmy w kontekście kosztów, wydajności i ergonomii.

Optymalny model współpracy

Ideą jak przyświeca nam w trakcie modelowania przyszłej współpracy z klientem jest zawsze zapewnienie możliwie najszerszego przejęcia odpowiedzialności za obieg informacji w środowisku IT.

Kiedy po zrealizowanym wdrożeniu przejmujemy działania związane z supportem, to właśnie na tym etapie pojawia się kluczowe dla działalności firmy wyzwania – szybkiego i sprawnego rozwiązywania problemów, które bezpośrednio przekładają się na stabilny rozwój biznesowy.

Jako firma wdrażająca rozwiązanie klasy ERP deklarujemy zawsze dbałość o optymalną komunikację naszej platformy z innymi aplikacjami i urządzeniami. To zapewnia klientowi bezpieczeństwo w długiej perspektywie.


Rola IT w organizacji

Z naszych doświadczeń wynika, że firmy coraz częściej dostrzegają ograniczenia, jakie wiążą się z najbardziej standardowym modelem współistnienia działów informatycznych i biznesowych. Komunikacja między nimi to wyzwanie – te dwa światy „mówią” różnymi językami, co niepotrzebnie komplikuje i wydłuża procesy.

Dzięki doświadczeniu naszych konsultantów możemy wspierać działy IT firmy, aby ułatwiać tę komunikację, przyjmując rolę swoistego interfejsu między sferą informatyki i zarządzania.

Kiedy wymaga tego sytuacja, oferujemy również klientowi wsparcie własnymi zasobami osobowymi. To szczególnie korzystne, kiedy konieczne jest przejęcie obowiązków, które wcześniej nie wymagały znacznego zaangażowania, bądź pojawiły się dopiero w nowej rzeczywistości.

Jesteśmy

zespołem specjalistów,

którzy chętnie

stawiają czoła wyzwaniom

Podejmujemy się realizacji projektów, które nadają nowego tempa rozwojowi biznesowemu polskich przedsiębiorstw.

Dzięki oparciu naszych koncepcji o globalną platformę ERP wspieramy te przedsiębiorstwa, które nastawione są na rozwój. Rozwój w wymiarze nowych produktów, nowych rynków, nowych koncepcji biznesowych.